เตือนระวังอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

ปัจจุบันมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นไทย เหตุเพราะรูปลักษณ์และองค์ประกอบที่ดึงดูดใจให้วัยรุ่นหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเกิดกระแสการเลียนแบบในกลุ่มเพื่อนอย่างรวดเร็ว

ที่กล้วยกว้างเรามีสุขอยู่ทุกแห่งหน

เราทุกคนต่างมีภาพคิด ภาพจำ จากประสบการณ์หนึ่งหรือหลากหลาย ร้อยเรียงตัวตนของเราขึ้น ตราบเท่าที่ไม่มีทฤษฎีหรือความจริงใดมาหักล้าง เราก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้น

สุขในสิ่งที่มีอยู่ ดินดำ

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาอำเภอภูเวียง ซึ่งมีการพบกระดูกไดโนเสาร์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นอาคารครอบหลุมขุดค้นตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ในอำเภอเวียงเก่า

1 2 3 21