“บ้านเฮินไต” ภูมิปัญญาไทใหญ่ในเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์บ้านเฮินไต เป็นเรือนไม้หลังย่อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเมืองปอนเหนือ เพื่อเตือนสติ และบ่งบอกเรื่องราวแต่หนก่อนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

มรดกนายขนมต้ม ค่ายมวยศิษย์โสภณ

วันนี้ค่ายศิษย์โสภณยังคงเปิดฝึกสอนทุกวัน และทางเทศบาลได้นำเครื่องออกกำลังกายหลายสิบชนิดมาตั้งไว้ที่นี่ด้วย เสมือนเป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายของชุมชน

ไร่นาสวนผสม ลุงเขื่อง

เขาเติบโตในครอบครัวเกษตรกร แต่มีชีวิตยามเติบใหญ่เป็นช่างก่อสร้าง สัญจรไปทั่วสารทิศของประเทศไทย ก่อนที่จะปักหลัก ณ ดินแดนแห่งขุนเขา

เยาวชนยามว่างสร้างอาชีพ

จากเดิมที่เคยทำห้องซ้อมดนตรีเป็นธุรกิจ กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาส โดยเริ่มผลักดันเยาวชนสู่เวทีประกวด พาไปออกงานต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

1 2 3 6