เริ่มปฏิบัติการ ลดเมา เพิ่มสุข ชุ่มฉ่ำรับเทศกาลสงกรานต์

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เริ่มปฏิบัติการ ลดเมาเพิ่มสุข รับเทศกาลสงกรานต์ ชุ่มฉ่ำรับเทศกาลสงกรานต์ ปรับปรุงสภาพจราจร ตั้งด่านชุมชนตรวจความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เริ่มเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์มาตลอดเดือน และหลายชุมชน เริ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมสภาพถนน

โดยในวันที่9-10เมษายน2561เทศบาลตำบลวาปีปทุม จ มหาสารคราม  ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางถนนเพื่อปรับปรุงสภาพการจราจรให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

 

 

ขณะที่ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  และอบต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม   และ อบต. แม่ริม  ก็เริ่ม ตั้งด่านชุมชน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน  แต่ไม่ลืมที่จะเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์

ส่วนที่ อบต.วังกรด  จ.พิจิตร ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ งานบุญประเพณี ก่อพระเจดีย์ทรายปลอดเหล้าปลุอดบุหรี่ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ที่สืบต่อกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

 

เพิ่มพื้นที่”สร้างสรรค์ปลอดเหล้า” ที่อบต.แม่วงก์   จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้สูงอายุร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเป็น “ด่านครอบครัว” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย