ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.บ้านหม้อ

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 อบต.บ้านหม้อเป็นที่แรกๆที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวโดยตลอดมาศูนย์แห่งนี้ได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน 5 ข้อคือ

1.จัดการเครือข่ายเฝ้าระวัง
2. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
4. ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น
5. จัดหาทรัพยากรต่างๆ

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนวันอาทิตย์ให้เป็นวันครอบครัว


“บางครอบครัวพ่อแม่ไม่พูดกันเลย ทำให้ลูกเกิดความอึดอัก เราจะมีจดหมายไปให้พ่อฉบับหนึ่ง ให้แม่ฉบับหนึ่ง แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าตัวเองต่างก็ได้จดหมาย พาเขาไปทัศนศึกษา ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน มีการเล่นเกมส์ ทำกิจกรรมร่วมกัน บางครอบครัวเมื่อกับมาแล้วความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น”

ดารารัตน์ สังข์สุข
รองประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลบ้านหม้อ

ติดตามเรื่องราวของชุมชนบ้านหม้อได้ในหนังสือ พลเมืองผู้ออกแบบบ้านหม้อ