รักนี้ไม่มี L ก ฮ สภาเด็กฯแม่วงก์ ชูธง ลดเมา เพิ่มสุข

สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วงก์ร่วมกับอบต.แม่วงก์มีมติ”ลดเมา เพิ่มสุข” ร่วมกับทาง อบต.แม่วงก์

นางสาวสโรชา แดงเจริญ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วงก์ และคณะบริหารสภาเด็กฯ ดำเนินการประชุมสภาเด็กฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ ประจำปี 2561 และปรึกษาหารือต่างๆ ร่วมทั้งแถลงการณ์ที่จะร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ “ลดเมา เพิ่มสุข” ร่วมกับทาง อบต.แม่วงก์  โดยใช้ข้อความ รักนี้ไม่มี L ก ฮ