รวมเอกสาร เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

1_สถานการณ์ผู้สูงอายุ_ผอ.สน.3_3Oct17
2_สูงวัยสร้างเมือง_ท่านสมพร_3Oct17_ปรับ
3_พลังผู้สูงวัย พม_อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ_3Oct17
4_design and architecture_ผอ.ศวช._3Oct17
5_PPt ปฏิบัติการดี๊ดี_3Oct17