พบการรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น ในเวทีเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น””ทำอย่างไรให้ประมงผิดวิธีหายไป”
“การจัดการอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน”
“เทคนิคการปลูกสตรอว์เบอร์รี”
“การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย… มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่
เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

“ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561
ณ Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

>> กำหนดการ
http://www.thaihealthycommunity.org/เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ…/

>> สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อได้ที่
Email : hcs.section@gmail.com