ฉ่ำน้ำ สงกรานต์วันที่4 “ลดเมาเพิ่มสุข”อุบัติเหตุยังเป็นศูนย์

เข้าสู่วันที่ 4  ฉ่ำน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ลดเมาเพิ่มสุข ร่วมภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หลายเครือข่ายสถานการณ์ปกติ อุบัติเหตุเป็นศูนย์  ขณะที่อีกหลายชุมชนเพิ่มมาตรการสร้างวินัยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัย

นับจากวันที่  11- 14 เม.ย. 2561  ถือเป็นวันที่ 4 ที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เริ่มปฏิบัติการลดเมาเพิ่มสุข เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหลายชุมชนเข้มแข็ง อุบัติเหตุยังเป็นศูนย์ แต่ยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึง 17  เม.ย

ไปดูมาตรการลดเมาเพิ่มสุข ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์  จ. นครสวรรค์สถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เม.ย. 61 อุบัติเหตุ0 ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็น 0

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เช่นเดียวกับ

ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญเป็น   ศปง.วังกรด  อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

เช่นเดียวกับที่  อบต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และ จุดตรวจด่านชุมชนหมู่ 11 บ้านวังแดงเหตุการณ์ปกติสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็น 0   ยอดสะสมเป็น 0 เช่นกัน

ขณะที่ ตำบลชอนสารเดช ประชุมและร่วมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ เมาไม่ขับ ปฏิบัติตามกฏวินัย จราจร เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมกันโดย อบต.ชอนสารเดช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ อสม. อปพร. รพ.สต.ชอนสารเดช และผู้นำชุมชน

นอกจากนี้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ประกอบด้วย อบต.อุ่มเม่า  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ,เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ,เทศบาลตำบลทุ่งกุลา  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อ.โพธิ์ทราย จ.ร้อยเอ็ด , องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  องค์การบริการส่วนตำบล ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก อ.เดชอุดม จ.อำนาจเจริญ

โดยเครือข่ายได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงวินัยจราจร และรณรงค์ลดเมาเพิ่มสุข มีการจัดเฝ้าเวรยามตามจุดตรวจ

 

 

 

 

ที่จ.พิษณุโลก อช.น้ำตกชาติตระการได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 11-17เมษายน 61เน้นย้ำมาตรการหลัก4ข้อ ณ จุดตรวจป้อมตำรวจบ้านปากรอง ม.3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยสถานการณ์ยังปกติ

นอกจากนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์สร้างสรรค์บนพื้นที่ปลอดภัย ลดเมา เพิ่มสุข ที่วัดเขาแก้ววนาราม ซึ่งมีการแห่ดอกไม้ขึ้นเขาแก้ว เพื่อสักการะและสรงน้ำหลวงพ่อไหเงินมหาลาภ พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัด โดยมีพระครูปลัดศุภฤกษ์ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววนารามเป็นผู้นำ

นายสุพจน์ แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวว่า หลังจากนั้นมีกิจกรรม ” สัญญาใจ เริ่มต้นปีใหม่ไทยบนเส้นทางสุข” เชิญชวนผู้เข้าร่วมทำสัญญาใจ ตั้งเป้าหมายลด หรือเลิกดื่มเหล้าในปี 2561 ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และ 2 นำเยาวชนแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองหมู่บ้าน