ควันหลงกิจกรรมเครือข่ายร่วมสร้างฯ “ลดมา เพิ่มสุข”ปี61

 

ควันหลงเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดกิจกรรม ลดเมาเพิ่มสุขปี 61  เน้นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่  ดึงความร่วมมือภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สวดมนต์ข้ามปี จัดสานกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ขณะที่ อบต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี คึกคักไม่แพ้กัน กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ที่อบต.ร่องเคาะ   นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  และกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

อบต.โพธิ์ประสาท ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีจอ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศปง.ซับจำปา  จ.ลพบุรี  ร่วมกันรณรงค์ ลดเมา  เพิ่มสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.พนมรอก อ.ท่าตะโก