เลิกสูบบุหรี่ก็เจอสุข : จากรายการ ชั่วโมงสร้างสุข ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทางช่อง 3 Family (ช่อง 13)

วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบ..ก็เจอสุข : จากเว็บไซต์ไทยรัฐ เขียนโดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559