ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ “สู่เป้าหมายบ้านไร้ควันที่ชายแดนใต้”

C-170519011132