“ขุนด่านเกมส์”ชูกีฬาปลอด “เหล้า-บุหรี่”

ผู้ว่าฯจังหวัดนครนายก ปฏิเสธสปอนเซอร์บริษัทเหล้า จัดกีฬาจังหวัด “ขุนด่านเกมส์ ปลอดเหล้า-บุหรี่”หลังอัตราเมาแล้วขับเพิ่ม 600 % ติดสถิติ1ใน5 จังหวัดอุบัติเหตุปีใหม่สูงสุด สสส.ชูต้นแบบโมเดลจังหวัดตัวอย่างรณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวถึง การจัดแข่งขัน กีฬาจังหวัด “ขุนด่านเกมส์”ว่า ได้ชูประเด็นให้การแข่งขันกีฬาจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพราะที่ผ่านมาได้ร่วมทำงานกับ สสส. ในการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และสร้างชุมชนสันติสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมพื้นที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
หลังการดำเนินการทำให้ค้นพบว่า อบายมุข ทั้งเหล้าและบุหรี่ เป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาค่าใช้จ่าย สุขภาพและอุบัตติเหตุ
โดยเฉพาะเรื่องการดื่มแอลกอฮอลล์ที่นำมาสู่ปัญหาอุบัติเหตุส่งผลให้จังหวัดนครนายกในปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมาติดอันดับ 1ใน 5 จังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเพิ่มขึ้นกว่า 600 %
“ผมคิดว่าปัญหาที่จะสร้างสังคม ชุมชนให้เป็นสุขได้ คือการเข้าไปทำความเข้าใจในเรื่องของการลดเมา ลดบุหรี่จะได้ทั้งในเรื่องสุขภาพ ค่าใช้จ่าย และลดอุบัติเหตุทำให้ครอบครัวมีความสุขได้”
นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า เมื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานขุนด่านเกมส์จึงคิดว่า น่าจะสร้างวัฒนธรรมลดเมา ลดบุหรี่ เสริมสร้างวัฒนธรรมกีฬาที่มีสร้างวินัยให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยอยู่แล้ว ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นด้วย
“นครนายกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีชุมชนจากหลายชาติพันธุ์ ทั้ง ลาว มอญ การเสริมสร้างวัฒนธรรมปลอดเหล้าในการแข่งขันกีฬา น่าจะช่วยเสริมสร้างความสุขของชุมชนได้”


กีฬา”ขุนด่านเกมส์ “ จึงเป็นพื้นที่การแข่งขันที่ห้ามมีเหล้า บุหรี่ในสนาม พร้อมทั้งเยาวชนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีการณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมตระหนักพิษภัยของเหล้า และบุหรี่
“ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แนวคิดในเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปมากๆทั้งในงานกีฬาเขต กีจังหวัด กีฬาในระดับชาติ ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า “
ส่วนปัญหาในเรื่องสปอนเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่งานกีที่ผ่านมามักจะมี ค่ายแอลกอฮอลล์เป็นผู้สนับสนุน นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดนครนายกฯยุดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การจัดงานไม่ได้ใช้งบประมาณมากนัก จัดเรียบง่าย ประหยัด พอเพียง แต่มีความยั่งยืนไม่ได้หวังผลกำไร ต้องการมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด มากกว่า ดังนั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้สปอร์เซอร์ที่มีเงินทุนจำนวนมากสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงศ์ กล่าวว่าในการจัดกีฬาจังหวัดในปีต่อไปยังคงยึดมั่นแนวทางนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน


ด้าน น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ทำงานกับจังหวัดนครนายกในระดับตำบล ทั้งเรื่องแอลกอฮอลล์และบุหรี่ โดยในเรื่องแอลกอฮอลล์มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องลดอุบัติเหตุ สำหรับจังหวัด นครนายก แม้ว่าสัดส่วนประชากรภายในจังหวัดกว่าร้อยละ 30 จะเป็นมุสลิม แต่ก็มีการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจำนวนมากพอสมควร จึงได้เสนอแนวคิด การลดเหล้า และเลิกสูบบุหรี่ในพื้นที่
“ ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เห็นว่าหลักการในเรื่องลดแอลกอฮอลล์ และบุหรี่ ประเด็นที่เหมาะกับปัญหาของจังหวัด ประกอบกับตัวท่านผู้ว่าเองก็ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จึงเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยการผลักดันเข้าไปใน ขุนด่านเกมส์ให้กีฬาเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ “


นางสาวดวงพร ยังกล่าวอีกว่า การทำให้ขุนด่านเกมส์ เป็นพื้นที่เพื่อการปลอดเหล้าและบุหรี่ถือเป็นความสำเร็จเนื่องจากกีฬาดังกล่าวจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย การที่สามารถผลักดันแนวคิดนี้เข้าไปได้ หมายถึงการเชื่อมไปสู่เด็ก เยาวชน ให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย และอาจจะนำไปสู่นโยบาย กีฬาปลอดเหล้า -บุหรี่ในอนาคตด้วย
หลังจาการจัดกีฬาขุนด่านเกมส์ สสส.จะเข้าไปร่วมกับจังหวัดเพื่อแสกนปัญหาว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาแล้วขับหรือไม่ เพราะพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเมืองบริวารของกรุงเทพทำให้มีเส้นทางผ่านหลายเส้นทาง ปัญหาอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอลล์อย่างเดียวก็ได้
“ ถ้าสแกนปัญหาแล้วพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุมาจากแอลกอฮอลล์ก็จะต้องมาร่วมกันออกแบบเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนชุดความคิดของชุมชนเรื่องเมาแล้วขับต่อไป”
ทั้งนี้ นางสาวดวงพร กล่าวว่า การที่จังหวัดนครนายกฯออกมาร่วมดำเนินการในเรื่องเหล้า บุหรี่ถือเป็นต้นแบบที่เป็นโมเดลที่จะขยับไปสู่จังหวัดอื่นๆเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป เพราะส่วนใหญ่การจัดกีฬามักจะมีสปอนเซอร์เป็นบริษัทแอลกอฮอลล์ การจัดกีฬาปลอดเหล้า –บุหรี่จึงเข้าไปช่วยจุดประกาย


—————————————-